CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM HIỆN NAY

Ban Lãnh đạo Trung tâm

Giám đốc: Ông Nguyễn Thanh Hân 

Chức vụ: Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Các phòng ban

  1. Ban Văn phòng Trung tâm 
  2. Phòng Kế toán Tổng hợp
  3. Phòng Dự án
  4. Phòng Truyền thông
  5. Phòng Đào tạo và Phát triển

Bên cạnh đó, Trung Tâm có lực lượng cộng tác viên, tình nguyện viên đông đảo phù hợp với từng dự án, chương trình thực tế.