Lịch sử phát triển

Xây dựng và Phát triển

Xây dựng và Phát triển

 • 1994 - 2014

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã tiến hành nhiều chương trình, dự án và hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí cơ bản của Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng:

 • Phòng chống xâm hại tình dục và mại dâm trẻ em;
 • Thành lập cơ sở xã hội, tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho trẻ em khó khăn;
 • Xây dựng mạng lưới Câu lạc bộ Giáo dục viên;
 • Nâng cao chất lượng sống cho phụ nữ công nhân;
 • Hỗ trợ kỹ năng sống cho học sinh;
 • Cải thiện cuộc sống của người dân tộc thiểu số khó khăn; Tuyên dương tình nguyện viên, xây dựng lối sống tích cực cho thanh thiếu niên;
 • Xây tặng nhà từ thiện, sân chơi cho trẻ em, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội.
1994 - 2014
2015 - 2020
San sẻ yêu thương

San sẻ yêu thương

 • 2015 - 2020

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên tiếp tục hành trình hỗ trợ cộng đồng và xây dựng một an sinh xã hội vững mạnh, thông qua các hoạt động thiện nguyện; giúp đỡ thanh niên hoàn lương và người yếu thế, hỗ trợ các học sinh nghèo vượt khó đến trường và các đồng bào khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng tôn giáo. Tiêu biểu, Trung tâm đẩy mạnh các dự án nhằm phục vụ cho nhu cầu xã hội của nhiều địa phương trên cả nước:

  • Xây dựng 100 cây cầu An Yên - Những cây cầu nối tương lai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào, vùng tôn giáo.
  • Nhân rộng mô hình Chuyến xe Yêu thương - Lăn bánh vì cuộc sống ý nghĩa hơn.
Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19

Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19

 • 2019 - 2022

Trong giai đoạn phòng chống dịch COVID-19, Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên đã triển khai nhiều dự án xã hội nhằm hỗ trợ cộng đồng. Các dự án đó bao gồm Nhà Container dã chiến cộng đồng, Xe cứu thương cộng đồng, Khách sạn cộng đồng, ATM Nhà trọ cộng đồng & ATM Việc làm cộng đồng, Thực phẩm bình ổn lưu đồng, Tiếp sức sinh viên khó khăn xa nhà, Chăm sóc tinh thần cho Bệnh nhân COVID-19 tại khu cách ly, Bếp nhà Từ tâm & Góc bếp tiếp sức, Chuyến xe Yêu thương - Chuyến xe nghĩa tình, và Nâng bước em đến trường. Các dự án này đã giúp đỡ và cung cấp các dịch vụ cần thiết cho cộng đồng trong thời gian khó khăn này.

2019 - 2022