Tuyển dụng

Công tác xã hội chuyên nghiệp thúc đẩy sự thay đổi xã hội, việc giải quyết các vấn đề trong các mối quan hệ con người, sự tăng quyền lực và giải phóng người dân nhằm giúp cho cuộc sống của họ ngày càng thoải mái, dễ chịu. Vận dụng các lý thuyết về hành vi con người và hệ thống xã hội, công tác xã hội can thiệp ở các điểm tương tác giữa con người và môi trường của họ. Nhân quyền và công bằng xã hội là các nguyên tắc căn bản của nghề công tác xã hội (Hiệp hội quốc tế nhân viên xã hội – IFSW 2000).

Lan tỏa tinh thần yêu thương và sẻ chia đến với những người đang gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ. Tham gia vào công tác xã hội không chỉ là cách để giải quyết các vấn đề xã hội mà còn là cách để chúng ta gắn kết với nhau, tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp và đem lại niềm vui cho bản thân và cộng đồng.