Dự án Thiện nguyện

DỰ ÁN
DỰ ÁN

Xây dựng 100 Cầu An Yên

Xây dựng 100 cây cầu AN YÊN tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào, vùng tôn giáo hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

DỰ ÁN
DỰ ÁN

Xây dựng 100 Cầu An Yên

Xây dựng 100 cây cầu AN YÊN tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào, vùng tôn giáo hướng đến kỷ niệm 70 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).