YSW đã triển khai nhiều chương trình, dự án và hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí cơ bản nhất của Công tác Xã hội và Phát triển Cộng đồng. Cụ thể, YSW đã thực hiện các dự án như Phòng chống xâm hại tình dục và mại dâm trẻ em, Thành lập cơ sở xã hội, Tuyên truyền và phổ biến kiến thức pháp luật cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Xây dựng mạng lưới Câu lạc bộ Giáo dục viên, Nâng cao chất lượng sống cho Nữ công nhân, Hỗ trợ kỹ năng sống cho học sinh, Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, Tuyên dương người tình nguyện, Xây dựng lối Sống Đẹp trong thanh thiếu niên, Xây tặng nhà nhân ái, sân chơi thiếu nhi, hỗ trợ cơ sở vật chất phục vụ giáo dục và tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội.