Hỗ trợ các cơ sở Tôn giáo

Ngày 01/12/2023, Trung tâm CTXH Thanh thiếu niên phối hợp với Ban Dân Vận TP. Thủ Đức, Phòng Nội vụ Tp. Thủ Đức, cùng với sự đồng hành của TCT Đối tác Chân thật và CLB Chuyến xe yêu thương đã thực hiện Cúng dường 20.000 quyển Nghi thức tụng niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Đây là hoạt động quan tâm, hỗ trợ các cơ sở tôn giáo, đồng thời tri ân các cơ sở tôn giáo đã tham gia tích cực vào công tác an sinh xã hội trong thời gian qua, phát huy truyền thống của khối đại đoàn kết dân tộc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *