Tag Archives: #BenTre

Chương trình “Truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, vấn nạn bạo lực học đường” và chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2024”.

200 đoàn viên, thanh niên, phụ huynh và học sinh trên địa bàn xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã tham gia Chương trình “Truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, vấn nạn bạo lực học đường” và chương trình “Tháng ba biên giới năm 2024”, […]